Header-1200

EMPRESA VERDA

  • Ens subministrem l'energia elèctrica de Holaluz, empresa que serveix electricitat 100% obtinguda de fonts renovables.
  • Hem renovat la instal·lació elèctrica i mitjançant condensadors i leds hem reduït la factura en un 40%
  • La maquinària, refrigerada per aigua en circuit tancat, gasta menys aigua que un domicili particular.
  • De l'any 2000 que generem, via plaques fotovoltaiques, 5 kW que compensen el consum del taller deixant el balanç en gairebé zero.
  • Els sobrants del vidre es reciclen, mitjançant l'empresa Llorens GMR, per fabricar més vidre.

GLAS VIDRES: EMPRESA VERDE